Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door BMK Solutions BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Houthalen-Helchteren, ondernemingsnummer 0678 407 310.

BMK Solutions is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website www.bmksolutions.be gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen.

 

Welke informatie verzamelen we over u?
BMK Solutions verzamelt informatie over u wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om (i) een afspraak te vragen, (ii) een vraag te stellen via het contactformulier, (iii) bepaalde inhouden te downloaden, (iv) zich te registreren voor een evenement,…. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, domicilie, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online aanvraag.

We zullen ook informatie over u verzamelen wanneer u vrijwillig enquêtes invult, zoals klantentevredenheidsenquêtes of feedback over onze website.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookie verklaring.

U kunt deze informatie ook aan BMK Solutions bezorgen om een contract uit te voeren als klant, leverancier of zakenpartner.

 

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?
BMK Solutions verzamelt informatie over u om uw vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gaat, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. BMK Solutions zal de informatie die u verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail. We gebruiken uw informatie die we via deze website verzameld hebben ook om uw bezoeken aan onze website te personaliseren.

 

Wie heeft er toegang tot uw informatie?
We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met andere ondernemingen.

We kunnen uw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.Waarom gebruiken we informatie over u?
BMK Solutions verzamelt en verwerkt deze informatie van u op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

a) Contractueel:
De verwerking is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren.

b) Wettelijke verplichting:
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar BMK Solutions onder valt.

c) Rechtmatig belang:
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van BMK Solutions of van een derde, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

d) Instemming:
U hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Opmerkingen:

• “Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het rekruteringsproces doorlopen is een contract uitvoeren tussen de kandidaat en BMK Solutions;

• “Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer u redelijkerwijze mag verwachten dat uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.:

      - Wanneer u uw contactgegevens achterlaat bij het downloaden van bijvoorbeeld een E-book over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat BMK Solutions uw interesse in dat onderwerp zal opslaan om andere relevante informatie over gelijkaardige onderwerpen met u te delen.

      - Wanneer u een vraag stelt op het contactformulier over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat u gecontacteerd zult worden door een expert over dat onderwerp om uw vraag verder te bespreken.Marketing
BMK Solutions zou u graag informatie sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. BMK Solutions kan u ook contacteren in verband met ons klantentevredenheidsenquêteprogramma.
U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden.
Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve info@bmksolutions.be te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.
Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?
U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail naar info@bmksolutions.be.
BMK Solutions wil er zich ook van vergewissen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?
BMK Solutions zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.


Beveiligingsmaatregelen
Wanneer u BMK Solutions uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. BMK Solutions heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten
Indien u vindt dat BMK Solutions uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.
In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door BMK Solutions.


Cookies en gebruiksvoorwaarden
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om standaard-internetjournaal en informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over websiteactiviteit.
Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookie Verklaring.
Een beschrijving van de voorwaarden waaronder u deze website dient te gebruiken, vindt u in de gebruiksvoorwaarden/algemene voorwaarden.


Wijzigingen van onze Privacyverklaring
BMK Solutions behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen. Eventuele updates zullen we vermelden op deze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 24 mei 2018.

Hoe kunt u ons contacteren?
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kunt u BMK Solutions op het volgende adres contacteren:
BMK Solutions BVBA
Hortelstraat 37
B – 3530 Houthalen-Helchteren